La Comissió Europea posa en marxa un nou indicador per mesurar la innovació que se centra en els resultats

09-10-2013

El nou “Indicador de resultats de la innovació” mesura fins a quin punt les idees procedents dels sectors innovadors es poden traslladar al mercat, creant millors llocs de treball i promovent la competitivitat d’Europa. L’indicador permet comparar les polítiques nacionals en matèria d’innovació, per això es basa en quatre components escollits per la seva pertinença política. Aquests són:

  1. La innovació tecnològica mesurada pel nombre de patents.
  2. L’ocupabilitat en activitats intensives en coneixement, expressada a través del percentatge d’ocupació total.
  3. La competitivitat dels béns i serveis intensius en coneixement. Es mesura a partir de la contribució de la balança comercial de productes d’alta i mitjana tecnologia a la balança comercial total i en el percentatge que representen els serveis intensius en coneixement en el total de les exportacions de serveis.
  4. L’ocupació a empreses de ràpid creixement de sectors innovadors.

Espanya per sota de la mitjana de la UE

Segons l’indicador, Espanya, amb un índex de 87,4 punts, es va situar el 2011 en la 17ena posició dels 28 països de la Unió Europea, la mitjana dels quals va ser de 105 punts. Aquestes dades van representar una millora respecte a l’any anterior: el 2010 l’índex espanyol va ser de 82,8 punts mentre que la mitjana de la UE es va situar en els 100 punts.

Al capdavant de la Unió Europea trobem Suècia, Alemanya, Irlanda i Luxemburg que al 2011 van registrar uns índexs superiors als 120 punts. Per contra, Lituània i Bulgària es van quedar per sota dels 70 punts. Tot i aquesta disparitat de resultats entre els Estats membres de la UE, en el seu conjunt la regió obté bons resultats en innovació. Només Japó i Suïssa comparteixen les primeres posicions del rànquing i la UE obté un resultats similars als Estats Units.

Etiquetes: ,

Enllaços

Vols subscriure’t al nostre butlletí?

T’informarem de les novetats i activitats del Pacte Industrial

Subscriu-te al nostre butlletí