Organització

L’associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona s’estructura en els òrgans següents. A continuació es detalla la seva composició després de la celebració del XXIV Consell General 16-07-2020.

És l’òrgan suprem i sobirà de l’associació i ostenta la seva màxima representació. El formen els representats de totes les entitats, les institucions i les persones jurídiques associades que integren el Pacte Industrial.

President
Jaume CollboniAjuntament de Barcelona
Vicepresidenta en representació de les administracions locals
Eva MenorDiputació de Barcelona
Vicepresident en representació de les organitzacions empresarials
Sergi FusterPIMEC
Vicepresident en representació de les organitzacions sindicals
Josep SantcristòfolUGT de Catalunya

És l’òrgan permanent que regeix l’associació i està compost pel president/a i per vint-i-sis membres que representen paritàriament els blocs institucionals del Pacte Industrial: vuit per part de les administracions locals, vuit per part de les organitzacions empresarials, vuit per part dels sindicats i dos per part de la Generalitat de Catalunya.

Presidenta
Núria Marín Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Representants de les administracions locals
Montserrat Ballarín Àrea Metropolitana de Barcelona
David Bote Ajuntament de Mataró
Marta Farrés Ajuntament de Sabadell
Rafael Güeto Ajuntament de Rubí
Marta Mayordomo Ajuntament del Prat de Llobregat
Eva Menor Diputació de Barcelona
Carles Ruiz Ajuntament de Viladecans (Secretaria)
Elena Vila Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Representants de les organitzacions empresarials
Antoni Abad CECOT
M. Helena de Felipe Fepime Catalunya
M. Rosa Fiol AEBALL
Sergi Fuster PIMEC
Roser Moré FAGEM
Joaquim Villanova PIMEC
Representants de les organitzacions sindicals
Afra Blanco UGT de Catalunya
Juan José Casado UGT de Catalunya
Salvador Clarós CCOO de Catalunya
Ángel de Dios UGT de Catalunya
Carlos del Barrio CCOO de Catalunya
Toni Mora CCOO de Catalunya
Liliana Reyes CCOO de Catalunya
Josep Santcristòfol UGT de Catalunya
Representants de la Generalitat de Catalunya
Pendent de nomenament Generalitat de Catalunya
Pendent de nomenament Generalitat de Catalunya

El coordinador gerent és la persona responsable de la realització i coordinació de tot el procés del Pacte Industrial.

Coordinador Gerent
Carles Rivera crivera@pacteindustrial.org LinkedIn
Responsable de Recursos i Projectes
Albert Valdivia avaldivia@pacteindustrial.org
Projectes i Socis
Alba Gubert agubert@pacteindustrial.org LinkedIn
Comunicació
Carlos Martínez cmartinez@pacteindustrial.org LinkedIn

Són els espais de trobada i de debat dels membres del Pacte Industrial al voltant de diferents àmbits. Actualment estan constituïdes quatre comissions: Mobilitat, Formació, Activitat Econòmica i Innovació.

President de la Comissió de Mobilitat
Juan José Casado UGT de Catalunya
Presidenta de la Comissió de Formació
M. Rosa Fiol Foment del Treball
President de la Comissió d’Activitat Econòmica
Carlos del Barrio CCOO de Catalunya
President de la Comissió d’Innovació
Sergi Fuster PIMEC