Un estudi del Consell de Cambres analitza els factors de competitivitat de la indústria catalana

02-08-2013

El Consell General de Cambres de Catalunya ha presentat la Memòria Econòmica de Catalunya 2012, que enguany inclou un estudi monogràfic sobre la indústria. “Anàlisi comparada dels factors de competitivitat a la indústria catalana” és el títol d’aquest estudi en què s’assenyalen els objectius que haurien de marcar el full de ruta de la política industrial.

Els objectius de la indústria catalana segons l’estudi són recuperar part del pes que tenia en el conjunt de l’economia –el VAB industrial ha passat del 29,4% el 1995 al 21% el 2012-; situar les exportacions de béns europees en línia amb el pes que Catalunya representa en el VAB industrial del conjunt d’Europa –el 2012 Catalunya va concentrar l’1,7% del VAB industrial de la UE però només l’1,3% de les exportacions de béns-; augmentar el nombre de pimes exportadores i el volum d’exportació per empresa, i, finalment, incrementar l’esforç en innovació del sector industrial fins a equiparar-lo amb la mitjana europea.

Per aconseguir-ho, l’estudi indica que cal dissenyar una política industrial que afavoreixi l’activitat empresarial, i proposa un seguit d’idees en base a deu factors de competitivitat de l’economia catalana: infraestructures de transport, sòl industrial, energia, regulació administrativa, finançament, fiscalitat empresarial, capacitat innovadora, formació industrial, estructura empresarial i costos laborals unitaris.

Fortaleses del sector industrial català

La indústria és el principal sector generador de riquesa a Catalunya: L’estudi destaca que la suma de la indústria i els serveis a la producció va representar durant el 2012 el 65,2% del VAB de l’economia catalana, un dels percentatges més elevats de la UE. D’altra banda, el 75% de les empreses industrials catalanes exporten i, a més, el 75% de les exportacions són béns industrials.

Un altre aspecte a tenir en compte és el caràcter innovador de les indústries a Catalunya, que van realitzar el 64,3% de la despesa privada en innovació del conjunt de sectors econòmics. Finalment, s’assenyala que la indústria catalana té una productivitat que és quasi un 35% superior a la del conjunt de l’economia.

Cinc propostes d’actuació

Durant la presentació de l’informe, el Consell de Cambres de Catalunya ha demanat cinc mesures per millorar la competitivitat de la indústria i recuperar el seu paper central dins l’economia. Afavorir el finançament de les empreses industrials -que són les protagonistes de l’exportació-, i la reducció de les cotitzacions a la Seguretat Social són dues de les mesures.

Les cambres catalanes també aposten per elaborar una nova Llei Òmnibus que continuï simplificant els tràmits administratius de les empreses, impulsar l’FP dual i reforçar el Corredor del Mediterrani per afavorir la producció de les empreses industrials catalanes que es destina al mercat internacional (53%).

Etiquetes: , , , , ,

Enllaços

Vols subscriure’t al nostre butlletí?

T’informarem de les novetats i activitats del Pacte Industrial

Subscriu-te al nostre butlletí