Carles Roig Navarro

Professor associat sènior a ESADE i director del màster executiu en Operacions i Innovació. Té una llarga experiència executiva i actualment investiga sobre e-commerce, indústria 4.0, estratègia d’operacions i disseny de programes de SCM en l’àmbit global, entre altres temes. L’abril del 2017 va publicar a la Harvard Deusto Business Review l’article “La industria 4.0: la 4ª (re) evolución industrial”.