Es preveu la creació de 133.000 nous llocs de treball a la RMB durant el període 2015-2020

09-04-2014

El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona ha presentat l’estudi “Prospectiva de necessitats d’ocupació i formació a la RMB (2015 i 2020)“. L’estudi aporta dades estratègiques de les tendències del mercat de treball a la regió amb l’objectiu de contribuir a adaptar l’oferta formativa a les futures demandes d’ocupació.

L’estudi és una adaptació pionera a l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona de l’estudi “Oferta i demanda de qualificacions a Europa: previsions a mig termini fins al 2020” que el Cedefop (Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional) va realitzar l’any 2010, sobre tendències de les futures necessitats de qualificació a Europa. De fet, la Comissió Europea insisteix en la recomanació als estats membres de millorar els mecanismes de previsió de l’evolució del mercat de treball.

La presentació s’ha celebrat a la Sala d’actes de l’edifici El Vagó del recinte de l’Escola Industrial i ha anat a càrrec de Carles Ruiz, president del Comitè Executiu del Pacte Industrial i alcalde de Viladecans; M. Rosa Fiol, presidenta de la Comissió de Formació del Pacte Industrial i directora general d’AEBALL; Oriol Homs, director general de la Fundació CIREM i coordinador de l’estudi, i Carles Rivera, coordinador gerent del Pacte Industrial.

Carles Ruiz, president del Comitè Executiu del Pacte Industrial, ha destacat que “la millor estratègia de política industrial s’ha de basar en l’educació i la ciència” i ha insistit en la importància “d’adaptar el model de formació actual a les necessitats futures del mercat de treball”. Ruiz ha assegurat que des de l’àmbit municipal “es pot contribuir a la planificació de la formació a la Regió Metropolitana de Barcelona identificant les necessitats d’ocupació i formació a nivell local”. Per això ha reclamat la “col·laboració de tots els agents per tirar endavant les propostes de l’estudi, que poden contribuir a la creació d’ocupació durant els propers cinc anys”. Carles Rivera, coordinador gerent del Pacte Industrial, ha reafirmat el compromís del Pacte per continuar aportant elements per al debat i per a la competitivitat del territori metropolità.

Resultats de l’estudi

1. Es preveu la creació de 133.000 nous llocs de treball a la Regió Metropolitana de Barcelona durant el període 2015-2020.

Per al conjunt del període 2010-2020, la variació anual mitjana de la demanda d’ocupació serà del 0,60%, que equival a la creació d’uns 136.000 llocs de treball nous al llarg d’aquests deu anys, però que majoritàriament (uns 133.000) es crearan a partir de 2015. Durant el període 2015-2020 l’ocupació augmentarà principalment en el sector serveis (116.900 llocs de treball), lleugerament en els sectors de la indústria (12.500) i la construcció (4.100), i tindrà un petit descens en el sector agrícola (-300).

2. El sector d’activitat on més creixerà l’ocupació durant el període 2015-2020 és el comerç.

En relació amb els sectors d’activitat a la RMB per al conjunt del període 2015-2020 podem observar que el sectors on es concentrarà un creixement per sobre de la mitjana seran el comerç (1,97% anual i 35.100 llocs de treball), les activitats immobiliàries i de lloguer i serveis professionals i científics (1,98% i 27.900), l’hoteleria (2,91% i 25.600) i les activitats artístiques, culturals i d’entreteniment, activitats associatives i altres serveis (1,75% i 17.200).

3. El 84% de la demanda d’ocupació per al període 2010-2020 provindrà de la demanda de reposició

La principal conclusió de l’estudi és que el 84,2% de la demanda d’ocupació que es generarà fins al 2020 a la RMB prové de la demanda de reposició, és a dir, aquella que cobreix les necessitats futures de substitució de treballadors en llocs de treball ja existents, derivades de la migració, la mobilitat entre ocupacions i les sortides del mercat de treball (jubilacions, inactivitat voluntària, defuncions, etc.).

4. La demanda d’ocupació serà més especialitzada i creixerà més en persones amb estudis de FP.

La tendència que es projecta de la demanda d’ocupació implica una forta reducció de llocs de treball corresponents a treballadors amb un nivell d’estudis baix, que tendiran a ser substituïts per treballadors amb un nivell d’estudis mitjà. Juntament amb això, s’observa que la demanda d’ocupació tendirà a vincular-se a una major especialització i a les formacions professionals, ja que els CFGM (Cicles Formatius de Grau Mitjà) i els CFGS (Cicles Formatius de Grau Superior) són, amb diferència, els nivells d’estudis que es preveu que augmentin més. Finalment, també els estudis universitaris mostren un cert augment.

Propostes de millora

Les projeccions de creixement de l’ocupació a la RMB en el període 2010-2020 mostren la necessitat, a llarg termini, d’ampliar la població activa i, a curt i mitjà termini, una clara necessitat de reciclar i incrementar el nivell de qualificació de la població activa actual.

Algunes de les prioritats que proposa l’estudi són:

  • Augmentar el nivell de formació de les persones amb un nivell menor de qualificació, amb una especial atenció als joves.
  • Experimentar amb fórmules innovadores d’ocupació-formació.
  • Desenvolupar plans de formació pels sectors amb més creixement potencial.
  • Cal incrementar la inversió en educació secundària post-obligatòria, amb especial atenció als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.
  • Foment de la formació als sectors industrials.

Connectat amb les polítiques de foment de la reindustrialització de la RMB caldria promoure una oferta relacionada als projectes en curs i en especial a les indústries manufactureres i als serveis a aquestes indústries. Caldria identificar les empreses amb projectes d’innovació i de reindustrialització i associar-hi un pla de formació específic per cobrir les seves necessitats de mà d’obra qualificada.

Etiquetes: , ,

Enllaços

Vols subscriure’t al nostre butlletí?

T’informarem de les novetats i activitats del Pacte Industrial

Subscriu-te al nostre butlletí