Publicació del Pacte Industrial sobre productivitat a la Regió Metropolitana de Barcelona

22-05-2024

El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona i el Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB) han impulsat l’estudi Productivitat i qualitat del treball: reptes per a la prosperitat i el benestar a la Regió Metropolitana de Barcelona, publicat com a Paper 8 del Pacte Industrial, i que ha estat elaborat per l’economista Eduard Jiménez.

L’estudi analitza la relació entre la productivitat i la qualitat del treball en cinc sectors clau de la Regió Metropolitana de Barcelona: agroalimentari, quimicofarmacèutic, metallmecànic, comerç i turisme, i TIC i serveis avançats. Aquest estudi és rellevant perquè no hi ha publicacions recents que analitzin la situació i l’evolució de la productivitat a la regió.

Es considera el període 2015-2019, ja que pot expressar la tendència de fons de recuperació de l’economia catalana tot just abans del xoc derivat de la pandèmia de la  covid-19. Les dades de 2020 difícilment poden utilitzar-se de referència i les de 2021 estan condicionades a l’heterogeneïtat temporal amb què es va viure la pandèmia a cada país.

Alguns resultats són:

  • Els sectors amb major creixement de la productivitat són les TIC i serveis avançats (18,5 %) i el metallmecànic (5,7 %). A més, aquests sectors tenen un major pes de capital intangible (patents, marques, aplicacions informàtiques…). En el cas de la indústria metallmecànica també ha millorat la qualitat del treball degut a l’augment del nivell de formació dels ocupats i una reducció del pes del treball a temps parcial i la temporalitat.
  • Els sectors en què ha disminuït la productivitat coincideixen amb aquells en què ha baixat la proporció de capital intangible, i són: l’agroalimentari, el quimicofarmacèutic, i el comerç i turisme. En aquests dos últims sectors també ha augmentat el treball a temps parcial i la temporalitat.
  • En tots els sectors analitzats la productivitat és més alta mesura que l’empresa és més gran, particularment a partir de cinquanta treballadors. Al sector agroalimentari, la productivitat de les grans empreses és tres vegades superior a la de les microempreses.
  • Només la indústria manufacturera ha augmentat el nivell de qualificació dels seus ocupats (8,8 %), molt per sobre de la mitjana (2,1 %). El nivell de qualificació ha disminuït al comerç i turisme (-1,0 %), i als serveis empresarials (-1,9 %).

Etiquetes: , , ,

Vols subscriure’t al nostre butlletí?

T’informarem de les novetats i activitats del Pacte Industrial

Subscriu-te al nostre butlletí