Productivitat i qualitat del treball: reptes per a la prosperitat i el benestar a la Regió Metropolitana de Barcelona

Autors: Eduard Jiménez Hernández, Javier Gracia Valladares

Col·lecció: Papers del Pacte Industrial

La interrelació entre productivitat i qualitat del treball és tan complexa com ho són les mateixes definicions de productivitat i qualitat del treball. Aquest document estima i examina l’evolució de la productivitat, i posa èmfasi en la productivitat total dels factors per a cinc sectors concrets (agroalimentari, quimicofarmacèutic, metallmecànic, comerç i turisme i TIC i serveis avançats) de l’economia de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) en el període de la represa econòmica 2015-2019. En el marc de les conegudes dificultats de l’economia catalana i espanyola per generar augments reals de la productivitat, l’estudi ha identificat per a la RMB un bon comportament i pes creixent del sector metallmecànic, el comerç i turisme i, sobretot, les TIC i els serveis avançats, en relació amb Catalunya. No s’han trobat variables explicatives comunes de tots els sectors —vinculades amb la qualitat del treball— relacionades amb una millora de la productivitat, de manera que només sectorialment pot explicar-se l’impacte, complex i no sempre evident, de factors tals com l’estoc i la composició del capital, l’antiguitat empresarial, la participació de les rendes del treball en el valor afegit, els canvis en els nivells formatius o l’evolució de la parcialitat i la temporalitat en l’ocupació.

#P8pacteindustrial

Vols subscriure’t al nostre butlletí?

T’informarem de les novetats i activitats del Pacte Industrial

Subscriu-te al nostre butlletí