Marc Marcet Vila

Marc Marcet és consultor a Zohar Consultoria & Marketing Social. Ha participat com a director tècnic en la definició i execució de projectes de consultoria en els àmbits de la innovació, innovació social, estratègia de negoci i captació de fons per a administracions públiques, empreses i fundacions.