Xavier Marcet

Xavier Marcet és president de Lead to Change, una consultoria especialitzada en estratègia i innovació per a empreses, administracions i universitats. També presideix la Peter Druker Society a Barcelona. Amb anterioritat ha estat cap del Gabinet del Rectorat de la UPC i director general de Localret.