Transport públic i treball. Disponibilitat de transport públic col·lectiu interurbà als polígons industrials de la Regió Metropolitana de Barcelona

Autors: Andreu Ulied, Andreu Esquius, Meritxell Font Bou

Col·lecció: Quaderns del Pacte Industrial

El Pacte Industrial exposa en aquest treball què entén per una millora de la mobilitat a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), i que passa per disposar d’autobús, tren o metro per accedir al lloc de treball en bones condicions, en un temps raonable i de forma sostenible. La primera part de l’estudi efectua una primera aproximació a la disponibilitat de transport públic col·lectiu interurbà (TPCI) als polígons de la RMB a partir de l’anàlisi i la mesura de la distància entre les parades de TPCI i els centres de treball. La segona part aporta un conjunt de reflexions qualitatives al voltant de les problemàtiques d’accés als polígons industrials dels 45 municipis membres del Pacte Industrial.