Mapa de la Formació Professional de la Regió Metropolitana de Barcelona. Formació Professional i sistema productiu a la Regió Metropolitana de Barcelona

Autors: Oriol Homs i Ferret, Jordi Potrony, Glòria Sanchez Roca

Col·lecció: Quaderns del Pacte Industrial

Aquest document analitza les dades dels tres subsistemes de formació professional –reglada, ocupacional i contínua- de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) actualitzades a l’any 2002. Es tracta de la tercera edició del Mapa de la Formació Professional de la RMB que es va iniciar el 2001, així que l’acumulació de dades ha permès incorporar una visió de les tendències evolutives de la formació professional a la RMB. Amb aquesta eina el Pacte Industrial contribueix a l’optimització dels recursos i la planificació d’accions de la formació professional en l’àmbit metropolità, com a requisit per millorar el capital humà i avançar en l’ocupació, la competitivitat, la cohesió social i la sostenibilitat.

Vols subscriure’t al nostre butlletí?

T’informarem de les novetats i activitats del Pacte Industrial

Subscriu-te al nostre butlletí