Atlas industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. Anàlisi territorial. Estructura, dinàmica i inversió

Autors: Maria Buhigas San José, Marcelo González, Xavier Sáez, Joaquim Solà, Montserrat Termes Rifé

Col·lecció: Quaderns del Pacte Industrial

L’estudi respon a la necessitat compartida dels ens locals i dels agents socials i econòmics de dotar-se d’eines que contribueixin a estudiar de forma profunda el sistema productiu del territori metropolità. Es tracta d’un document innovador ja que incorpora per primera vegada i de forma integrada i efectiva la dimensió territorial a l’estudi i anàlisi de l’activitat econòmica. Aquesta incorporació es fa des d’una triple perspectiva: En primer lloc, el territori s’analitza des del punt de vista del sòl industrial; en segon lloc, per caracteritzar l’activitat econòmica s’utilitza per primer cop la base de dades del REIC (que disposa d’informació sobre establiments industrials i no sobre seus socials o fiscals); i finalment, integra els dos elements anteriors: el “contingut”, l’activitat econòmica industrial, i el “continent”, el sòl industrial que l’acull i el sòl industrial potencial.

Vols subscriure’t al nostre butlletí?

T’informarem de les novetats i activitats del Pacte Industrial

Subscriu-te al nostre butlletí