Maria Buhigas San José

Maria Buhigas és urbanista per l’ETSAB i màster en Planejament Urbanístic (MsUP) per la Universitat de Columbia. La seva feina combina recerca i pràctica professional i se centra en la dimensió espacial de les dinàmiques socials i econòmiques per adequar polítiques públiques, instruments de planejament i projectes urbans.