Anna Brunet Montagut

Anna Brunet i Montagut és consultora sènior a Innopro Consulting. Porta a terme projectes de consultoria en els àmbits de les estratègies d’especialització, innovació i desenvolupament econòmic regional i urbà.