Reflexions per al disseny d’iniciatives locals d’impuls de l’R+D+I als polígons d’activitat econòmica

Autors: Miquel Barceló i Roca, Anna Brunet Montagut, Enric Fuster Martí, Eduard Cuscó i Puigdellívol

Col·lecció: Papers del Pacte Industrial

L’objectiu d’aquest paper de treball és aportar reflexions i idees que ajudin els responsables de desenvolupament econòmic local i els agents econòmics a dissenyar i impulsar serveis de suport a la innovació en els centres de serveis a les empreses dels polígons d’activitat econòmica (PAE). El treball planteja dos nous models de configuració dels polígons d’activitat econòmica per donar resposta als reptes actuals derivats de les transformacions dels models productiu, energètic i de mobilitat. A continuació, es fa una anàlisi del sistema català d’R+D en què es manifesta la necessitat de reforçar la interrelació entre el sistema de coneixement i el teixit productiu, i es proposa un catàleg de serveis que faciliti a les empreses dels polígons avançar en el camí de la innovació. Finalment, un apartat de benchmarking presenta tot un seguit de casos que poden servir de referència per impulsar alguns dels serveis proposats.

#P3pacteindustrial

Vols subscriure’t al nostre butlletí?

T’informarem de les novetats i activitats del Pacte Industrial

Subscriu-te al nostre butlletí