Eduard Cuscó i Puigdellívol

Eduard Cuscó i Puigdellívol és expert en projectes de catalogació, caracterització i modelització de recursos turístics i ha participat activament en la definició d’estratègies d’especialització territorial.