La xarxa de suport a la internacionalització econòmica de la RMB

Autor: Angel Saz-Carranza

Col·lecció: Quaderns del Pacte Industrial

Millorar el nivell d’internacionalització de l’economia metropolitana és un element essencial per afavorir la seva competitivitat i crear ocupació. Aquest estudi, resultat de la col·laboració entre la Fundació ESADE i el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, té l’objectiu d’identificar i caracteritzar la xarxa d’actors que promouen i donen suport a la internacionalització de l’economia de la Regió Metropolitana de Barcelona, analitzar els seus vincles i les seves interrelacions i fer propostes per millorar el seu funcionament.

#Q13pacteindustrial