La xarxa de suport a la internacionalització econòmica de la RMB

Autor: Angel Saz-Carranza

Col·lecció: Quaderns del Pacte Industrial

L’objectiu d’aquest estudi és identificar i caracteritzar la xarxa d’actors que promouen i donen suport a la internacionalització de l’economia de la Regió Metropolitana de Barcelona i analitzar els seus vincles i les seves interrela cions. La xarxa d’actors està configurada per tres subsistemes: màrqueting internacional, atracció d’inversió estrangera directa i exportació, que alhora es subdivideix en tres parts: promoció, capacitació i gestió de les exportacions. L’anàlisi realitzada identifica els punts forts i febles de la xarxa i aporta ele ments per contribuir a millorar l’estratègia i la governança de la internaciona lització econòmica metropolitana. En concret, per a cada un dels subsistemes s’identifiquen els principals reptes per a la coordinación i es fan propostes per millorar el seu funcionament i el de la xarxa en el seu conjunt.

#Q13pacteindustrial

Vols subscriure’t al nostre butlletí?

T’informarem de les novetats i activitats del Pacte Industrial

Subscriu-te al nostre butlletí