Guia d’iniciatives locals cap a la transició energètica als polígons industrials

Autors: Verònica Kuchinow, Anna Lluís Gavaldà

Col·lecció: Quaderns del Pacte Industrial

Impulsar el procés de transició energètica als polígons industrials és un element essencial per afavorir la competitivitat de la indústria metropolitana i crear ocupació, tot garantint la sostenibilitat del territori. El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona ha realitzat aquest estudi amb l’objectiu d’aportar als responsables municipals i agents locals orientacions i casos pràctics que els ajudin a impulsar i liderar aquest procés de transició als polígons d’activitat econòmica.

#Q14pacteindustrial