Miquel Barceló i Roca

Miquel Barceló i Roca és president d’Innopro Consulting. Participa en la definició, la implementació i l’execució de polítiques i projectes públics i privats en els àmbits de la innovació, el desenvolupament, la transferència de tecnologia i el desenvolupament urbà.