El Pacte Industrial destaca la importància dels serveis comercials com a factor de competitivitat dels polígons industrials

01-02-2022

El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, amb la col·laboració de l’Associació Àmbit B30, ha organitzat la jornada “L’entorn comercial dels polígons industrials: un factor de competitivitat” amb l’objectiu d’analitzar la potencialitat de la interacció entre els espais industrials i els espais comercials urbans. S’ha debatut sobre com els polígons amb més serveis comercials propers poden resultar més atractius per als treballadors i, d’aquesta manera, les empreses poden atraure més fàcilment el talent que necessiten. També sobre com unes polítiques locals que busquin la complementarietat entre promoció econòmica i comerç poden crear sinergies que impulsin la competitivitat dels polígons, i alhora reforcin el comerç urbà.

En el marc de la jornada, que s’ha celebrat el passat 1 de febrer en format online i presencial des del Mercat Vell de Mollet del Vallès, ha tingut lloc una taula rodona sota el títol “Interrelació entre comerç i activitat econòmica a l’entorn dels polígons: creant un cercle virtuós” i la presentació del Paper 6 del Pacte Industrial, Serveis comercials i atractivitat dels polígons d’activitat econòmica a la Regió Metropolitana de Barcelona.

Josep Monràs, alcalde de Mollet del Vallès i president de l’Associació Àmbit B30, ha destacat que la indústria i la manufactura avançada és una de les majors potencialitats del territori de la B30, que aglutina el 25% de l’ocupació industrial de Catalunya. “És vital promoure i enfortir el teixit industrial de l’eix de la B30 i de la Regió Metropolitana de Barcelona per tal de revitalitzar el teixit productiu en aquesta etapa de recuperació postpandèmia”, ha assenyalat. “Entitats com el Pacte Industrial i Àmbit B30 -ha afegit- són espais de concertació publicoprivada que pretenen treballar conjuntament per a un creixement econòmic sostenible, garantint noves oportunitats de treball en benefici de la ciutadania de les nostres viles i ciutats”.

Salvador Clarós, president de la Comissió d’Activitat Econòmica del Pacte Industrial i secretari de Política Sectorial i Sostenibilitat de CCOO de Catalunya, ha ressaltat que el Paper 6 del Pacte Industrial introdueix un factor innovador en relació a la competitivitat dels polígons, com és el seu entorn comercial, que també pot millorar la qualitat de vida dels treballadors i treballadores. I planteja que els polígons són espais urbans de ple dret i que s’ha de reflexionar sobre els seus instruments de governança. Clarós ha recordat que el Pacte Industrial, al llarg dels seus 25 anys d’història, ha fet aportacions valuoses en relació als factors de competitivitat dels polígons.

Carles Rivera, coordinador gerent del Pacte Industrial, ha apuntat que és necessari identificar els sistemes d’incentius adequats per impulsar la cooperació entre els agents implicats en la gestió dels polígons. També ha insistit en la importància de la utilització massiva de dades i el seu tractament per dissenyar millors polítiques públiques. En aquest sentit, ha destacat que el Paper 6 aposta per la utilització d’eines innovadores (sistemes d’informació geogràfica) per a l’anàlisi i la presa de decisions.

Eva Menor, presidenta de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, alcaldessa de Badia del Vallès i vicepresidenta del Pacte Industrial, ha indicat que “cal una nova visió en la gestió del territori. Hem de fer aflorar totes les potencialitats i el talent de les zones industrials per millorar la competitivitat de les viles i ciutats”.

Ana María Martínez, alcaldessa de Rubí, ha remarcat que al seu Ajuntament tenen integrada la gestió de les àrees relatives a polígons i comerç com una mostra de la importància de la interrelació entre els dos àmbits.

Silvia Solanellas, directora de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC), ha emfatitzat que la mixtura d’usos s’ha d’incloure en la planificació i gestió dels polígons. També que és necessari humanitzar més els polígons per tal de fer-los més amables per als seus treballadors i treballadores.

D’esq. a dta: Carlos Carrasco, Ana María Martínez, Eva Menor, Sílvia Solanellas i Carles Rivera.

El comerç com a factor de competitivitat dels polígons

En el marc de la jornada s’ha presentant el Paper 6 del Pacte Industrial, Serveis comercials i atractivitat dels polígons d’activitat econòmica a la Regió Metropolitana de Barcelona. L’encarregat de fer-ho ha estat el seu autor, l’investigador d’ESADE Carlos Carrasco. L’objectiu del Paper és analitzar l’atractivitat dels polígons prenent com a base la disponibilitat d’oferta comercial que hi ha als seus voltants. Molt sovint, el desenvolupament econòmic té poc en compte l’oportunitat que presenta una gestió integrada dels diferents sectors i com la relació entre comerç i activitat econòmica dels PAE pot esdevenir un cercle virtuós. Els resultats d’aquest estudi adquireixin especial importància per desenvolupar polítiques de promoció econòmica, de mobilitat o de captació d’inversions.

L’atractivitat d’un PAE està determinada per la presència de serveis disponibles per als seus treballadors. En molts casos el comerç local ha donat l’esquena als PAE obviant la gran oportunitat que poden representar els treballadors que s’hi desplacen diàriament. Per tant, una relació més estreta entre l’activitat econòmica que es du a terme als polígons i l’activitat econòmica comercial pot resultar beneficiosa per a totes les parts implicades.

L’estudi assenyala que el Top 20 absolut de polígons per accessibilitat i per qualitat i proximitat del servei comercial l’ocupen PAE del Barcelonès i dels municipis del Baix Llobregat i el Besòs més propers a Barcelona.

De les dades de l’informe deriva una conclusió fonamental: hi ha una correspondència directa entre l’accessibilitat dels PAE a transport públic i l’accés a un bon servei comercial. Per tant, les oportunitats de millora dels PAE ubicats als municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona passen en bona mesura per la millora de l’accessibilitat a transport públic i de l’accés a serveis comercials de qualitat.

Els autors del Paper 6 recomanen impulsar la col·laboració i la permeabilitat entre municipis, més enllà del límit administratiu, per tal de detectar i promoure les interaccions entre els PAE i el comerç que estan a cavall de més d’un municipi. En concret, cal impulsar l’oferta comercial específicament adreçada als treballadors dels PAE, tractant els PAE com un tros de ciutat més que no pas un element segregat i inconnex.

A molts municipis la promoció econòmica es fa de manera bicèfala, amb una regidoria de comerç i una altra de promoció econòmica —que té competències sobre els PAE— que, tot sovint, no interactuen gaire. El Paper 6 proposa fer un tractament més holístic i integral de la informació econòmica, i, sobretot, de les interaccions entre teixits econòmics diversos que, massa sovint, romanen inexplorades i sense monitoratge ni instruments de quantificació i qualificació.

VÍDEO DE LA JORNADA

Etiquetes: , , , ,

Descàrregues

Enllaços

Vols subscriure’t al nostre butlletí?

T’informarem de les novetats i activitats del Pacte Industrial

Subscriu-te al nostre butlletí