Salvador Clarós Ferret

Salvador Clarós Ferret és sindicalista. Ha treballat 26 anys en enginyeria de suport i manteniment d’equipament broadcast de vídeo i càmeres a Sony Esp. Actualment és tècnic i coordinador de polítiques sectorials a la Secretaria de Política Sectorial i Sostenibilitat de CCOO de Catalunya. Conseller en representació de CCOO al CTESC i membre del Comitè Executiu del Pacte Industrial. Ha coordinat i és autor de treballs sobre la reindustrialització i canvi de model productiu, i sobre el patrimoni industrial de Barcelona.