La construcció sostenible i la rehabilitació seran les bases de la recuperació del sector a la RMB

04-07-2014

El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona ha presentat el passat 3 de juliol l’estudi “El futur de la indústria de la construcció a la Regió Metropolitana de Barcelona” en què s’apunta que la recuperació del sector requerirà un canvi radical en la cultura i en les maneres de pensar i actuar, donant més protagonisme a la rehabilitació, a la innovació i a la formació dels treballadors. D’altra banda, el nou model de construcció sostenible implicarà la planificació de l’obra tenint en compte tota la vida útil de l’edifici, inclosa la seva desconstrucció. L’estudi proposa 70 accions concretes per transformar el sector.

La presentació s’ha celebrat al Roca Barcelona Gallery i ha anat a càrrec de Carles Ruiz, president del Comitè Executiu del Pacte Industrial i alcalde de Viladecans; Carles Velázquez, director de màrqueting corporatiu del Grup Roca; Gregori Cascante i Sonia Llera, director general i consultora, respectivament, del Grup Daleph, empresa encarregada de realitzar l’estudi, i Carles Rivera, coordinador gerent del Pacte Industrial.

Característiques del sector i escenaris de futur

El sector de la construcció es caracteritza per estar atomitzat, amb poca cooperació i associació empresarial, amb una reduïda qualitat edificatòria, un entorn mancat d’industrialització i innovació, un ús excessiu de la subcontractació que ha limitat l’especialització dins del sector i una mà d’obra amb nivells formatius baixos i escassa qualificació.

Entre els escenaris de futur identificats, l’estudi apunta cap a una transformació del model vigent al sector amb un canvi radical en la cultura i les maneres de pensar i actuar, per configurar així un nou model de producció que garanteixi un creixement constructiu i econòmic sostenible i robust. El nou model ha de donar més protagonisme a la innovació i a la formació dels treballadors, i apostar per la rehabilitació com un dels motors de la recuperació.

El nou model de construcció

El nou model es fonamenta en una construcció sostenible, un concepte que implica la planificació de l’obra tenint en compte tota la vida útil de l’edifici, inclosa la seva desconstrucció, i això requereix:

  • Edificar en una quantitat que es correspongui amb les necessitats existents i tenint en compte, a més, la part corresponent a la fricció del mercat.
  • Planificar i racionalitzar l’ús del recursos: sòl, mà d’obra, materials, etc.
  • Introduir l’estalvi i l’eficiència energètics, no només emprant materials dissenyats a aquest efecte, sinó també aplicant les tècniques constructives innovadores i de planificació que ho permeten.
  • Disposar d’una mà d’obra qualificada i professionalitzada que sap edificar adequadament: una bona edificació trigarà més temps en necessitar manteniment i reparacions, aquestes seran menys costoses i, per tant, requerirà menys recursos.

Pla d’acció: 70 accions per transformar el sector

El pla d’acció proposat es divideix en set àmbits d’actuació i proposa setanta accions concretes a implantar en un horitzó de quinze anys. Entre les setanta accions que es proposen se’n poden destacar algunes com implementar un pla de recol·locació de persones expulsades del sector; modificar el marc legal incorporant figures alternatives a la propietat del sòl; reformular els plans formatius adaptant-los al nou escenari; potenciar la col·laboració entre empreses i centres docents, de recerca i tecnològics; fomentar l’aprenentatge entre agents de diferents sectors; promoure l’intercanvi entre empreses del sector i organitzacions membres de la Unió per la Mediterrània, i crear una plataforma online del sector per fomentar la cooperació.

Etiquetes: , ,

Enllaços

Vols subscriure’t al nostre butlletí?

T’informarem de les novetats i activitats del Pacte Industrial

Subscriu-te al nostre butlletí