El futur de la indústria de la construcció a la RMB

Autor: Albert Sala Jofre

Col·lecció: Quaderns del Pacte Industrial

Després d’uns anys de profunda crisi del sector de la construcció, es pot entreveure que la seva recuperació serà també un element essencial per fomentar l’ocupació i la competitivitat de l’economia metropolitana. El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona ha realitzat aquest estudi sobre el futur de la construcció a la regió amb la voluntat de contribuir a orientar les polítiques públiques que tenen un impacte en el sector i les estratègies dels agents que l’integren. L’estudi proposa 70 accions concretes que configuren un pla d’acció per transformar el sector en els propers quinze anys.

#Q10pacteindustrial