El futur de la indústria de la construcció a la RMB

Autor: Albert Sala Jofre

Col·lecció: Quaderns del Pacte Industrial

L’objectiu d’aquest estudi és orientar les polítiques públiques que tenen un impacte en el sector de la construcció a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) i les estratègies dels principals agents que l’integren, de manera que facilitin la transició del sector cap a un nou model productiu més competitiu. Amb aquest propòsit, l’estudi ha realitzat una diagnosi del sector de la construcció a la RMB que ha comptat amb la participació dels seus principals agents, i ha identificat les noves oportunitats d’innovació que han de guiar el seu futur. També es proposa un pla d’acció detallat amb setanta accions que configuren els itineraris a seguir per assolir la transformació del sector en un horitzó de quinze anys. L’estudi destaca que el futur del sector s’ha de basar en un model de construcció sostenible -el qual implica la planificació de l’obra tenint en compte tota la vida útil de l’edifici, inclosa la seva desconstrucció-, en què han de tenir més protagonisme la innovació, la formació i la rehabilitació.

#Q10pacteindustrial

Vols subscriure’t al nostre butlletí?

T’informarem de les novetats i activitats del Pacte Industrial

Subscriu-te al nostre butlletí