El futur de la indústria de l’automòbil a la RMB

Autor: Pedro Nueno

Col·lecció: Quaderns del Pacte Industrial

L’objectiu d’aquest estudi és orientar les polítiques públiques que tenen un impacte en el sector de l’automòbil a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) i les estratègies dels principals agents que l’integren, de manera que permetin fer front als reptes de futur d’aquest sector global. L’estudi indica que l’escenari més probable és el d’una recuperació económica progressiva en un context d’evolució tecnològica no disruptiva. Per afrontar aquest escenario es proposa una estratègia sectorial orientada a retenir i fer créixer la industria de l’automòbil a la RMB estructurada en quatre eixos d’actuació: promocionar el valor estratègic de la industria i el sector de l’automòbil per a la RMB; posi cionar la RMB com a pol industrial i logístic de referència per al sector al sud d’Europa; fomentar l’actualització tecnològica del teixit industrial i l’atracció de talent, i consolidar una indústria de noves tecnologies i empreses relacionades amb la mobilitat i les ciutats intel·ligents.

#Q11pacteindustrial

Vols subscriure’t al nostre butlletí?

T’informarem de les novetats i activitats del Pacte Industrial

Subscriu-te al nostre butlletí