El futur de la indústria de l’automòbil a la RMB

Autor: Pedro Nueno

Col·lecció: Quaderns del Pacte Industrial

Després d’uns anys de gran crisi del sector de l’automòbil, la seva recuperació serà fonamental per fomentar l’ocupació i la competitivitat de l’economia metropolitana. El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona ha realitzat aquest estudi sobre el futur de la indústria de l’automòbil a la regió amb la voluntat de contribuir a orientar les polítiques públiques que tenen un impacte en el sector i les estratègies dels agents que l’integren. L’estudi proposa quatre eixos d’actuació que ajudin a la transformació del sector per fer front als reptes d’una indústria dinàmica i global.

#Q11pacteindustrial