La innovació tecnològica a la RMB: localització i tecnologia de les patents europees

Autor: Vittorio Galletto

Col·lecció: Quaderns del Pacte Industrial

L’objectiu d’aquest estudi és classificar i mapificar les patents europees registrades en l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), per contribuir a millorar el disseny de polítiques públiques de suport a la innovació. L’estudi ha classificat les patents en cinc sectors tecnològics –química, enginyeria mecànica, electricitat- electrònica, instruments i altres sectors– i les ha localitzat en diversos mapes. L’estudi destaca que en el territori de la RMB es concentren més del 80% de les patents europees registrades a Catalunya i gairebé un terç del total de les registrades a Espanya. D’altra banda, també mostra que l’especialització tecnològica de la RMB és diferent de la de la resta d’Espanya i de la que es produeix a nivell mundial. A la RMB els sectors tecnològics amb més patents registrades són els de la química i l’enginyeria mecànica, que alhora coincideixen amb els principals sectors exportadors de la regió.

#Q12pacteindustrial

Vols subscriure’t al nostre butlletí?

T’informarem de les novetats i activitats del Pacte Industrial

Subscriu-te al nostre butlletí