Reflexions a l’entorn de la mobilitat de mercaderies als polígons industrials de la Regió Metropolitana de Barcelona

Autor: Ignasi Ragàs i Prat

Col·lecció: Papers del Pacte Industrial

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar la mobilitat de les mercaderies als polígons industrials, una realitat poc coneguda tot i ser un factor clau per a la competitivitat de la indústria i l’economia de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB). L’estudi fa una aproximació a la magnitud de la logística industrial de la RMB a partir d’una explotació de l’Encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera (EPTMC) dins de l’àmbit de Catalunya i de l’anàlisi de les dades sobre la mobilitat generada per algunes grans empreses localitzades en polígons de la RMB. L’estudi vol contribuir a la millora de l’economia metropolitana aportant recomanacions concretes per tal que les institucions públiques —especialment els ajuntaments— dediquin una major atenció a comprendre les realitats dels polígons i avancin cap a un enfocament més integrat de les polítiques d’urbanisme, de desenvolupament econòmic i de mobilitat.

#P1pacteindustrial

Vols subscriure’t al nostre butlletí?

T’informarem de les novetats i activitats del Pacte Industrial

Subscriu-te al nostre butlletí