Millorar la mobilitat de mercaderies als polígons és clau per impulsar la competitivitat de la indústria de la RMB

24-04-2015

El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona ha presentat el passat 24 d’abril el document “Reflexions a l’entorn de la mobilitat de mercaderies als polígons industrials de la Regió Metropolitana de Barcelona”, que ha estat elaborat per l’economista Ignasi Ragàs, d’IR Economia, Logística i Territori, i esdevé el primer número de la nova col·lecció Papers del Pacte Industrial. La presentació s’ha celebrat a la Sala d’actes de l’edifici El Vagó del recinte de l’Escola Industrial en el marc d’una taula rodona sobre la mobilitat de mercaderies que ha comptat amb la participació, a més de l’autor del document, de Carles Ruiz, president del Comitè Executiu del Pacte Industrial i alcalde de Viladecans; Juan José Casado, president de la Comissió de Mobilitat del Pacte Industrial i responsable de Política Institucional de la Regió Metropolitana de Barcelona de la UGT de Catalunya, i Francesc Ribera, director de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC).

L’objectiu d’aquest document és analitzar la mobilitat de les mercaderies als polígons industrials, una realitat poc coneguda tot i ser un factor clau per a la competitivitat de la indústria i l’economia de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB d’ara endavant). El nivell d’informació disponible en matèria de mobilitat de mercaderies en general i especialment en els polígons d’activitat econòmica és molt limitat. Per tal de millorar-ne la planificació i la gestió es proposa l’explotació sistemàtica per a l’àmbit de Catalunya de l’Enquesta permanent de transport de mercaderies per carretera (EPTMC) que elabora el Ministeri de Foment.

La informació disponible assenyala que la RMB atreu o genera el 50% de l’activitat de transport de mercaderies que es realitza a Catalunya. I encara més, el 43% del total d’aquesta activitat es fa dins de l’àmbit metropolità, és a dir, té l’origen i la destinació dins de la mateixa RMB. L’impacte de la crisi ha fet davallar el transport de mercaderies fins a nivells de l’any 2000 però recentment s’està recuperant.

Problemàtiques actuals

 • Analitzant la mobilitat d’algunes empreses, s’han detectat aquestes problemàtiques:
 • Caldria millorar la gestió dels fluxos circulars d’algunes grans empreses.
 • La limitació horària del port de Barcelona dificulta el transport nocturn de mercaderies.
 • Manquen espais d’espera per a camions als polígons.
 • La distribució urbana de mercaderies tendirà a créixer i agreujarà les problemàtiques actuals.

10 recomanacions per millorar la mobilitat de mercaderies

Cal que les institucions públiques, especialment els ajuntaments, dediquin una major atenció a comprendre les realitats dels polígons industrials i avancin vers un enfocament més integrat de polítiques urbanístiques, de foment i de mobilitat. Alguns dels temes en què caldria una major implicació institucional són:

 1. Auditories dels polígons de manera sistemàtica per avaluar l’estat de les instal·lacions, el manteniment i l’eficiència.
 2. Revisió de les normatives urbanístiques de molts polígons, especialment dels més antics per adequar les normatives als requeriments de la indústria moderna. Així mateix, evitar que esdevinguin calaixos de sastre on s’hi encabeixen usos que interfereixen amb l’activitat econòmica i amb els fluxos de mobilitat que aquesta genera.
 3. Experimentar nous enfocaments per activar entitats de manteniment i gestió en els polígons de la RMB amb finançament públic i privat.
 4. Pactes per a la mobilitat als polígons que establissin unes regles de joc per gestionar problemes com la indisciplina viària o els aparcaments irregulars.
 5. Millorar la senyalització dels polígons tant a l’esfera física com digital.
 6. Equipaments que afegeixin valor als polígons com, per exemple, aparcaments de camions.
 7. Integrar millor la mobilitat de mercaderies en els processos de disseny i tramitació del planejament de les zones d’activitat econòmica.
 8. Integrar de manera més aprofundida la mobilitat de mercaderies en els plans locals de mobilitat. Caldria afavorir polítiques que aplanessin els fluxos de transport i distribució urbana al llarg de les 24 hores del dia i que promoguessin l’ús de vehicles que optimitzin la capacitat.
 9. Conservar la base industrial de la RMB. El planejament territorial i urbanístic hauria de permetre que el nucli central de la RMB així com les grans ciutats dels Vallesos o del Baix Llobregat no segueixin expulsant activitat industrial sinó mantenir una indústria propera.
 10. Activar la Taula del Sistema Logístic en l’àmbit metropolità prevista en el PDM de l’ATM.

Per tant, cal abordar experiències de renovació dels polígons perquè puguin seguir sent emplaçaments que ofereixin un valor afegit per a la indústria i la logística del segle XXI.

Etiquetes: , , , ,

Enllaços

Vols subscriure’t al nostre butlletí?

T’informarem de les novetats i activitats del Pacte Industrial

Subscriu-te al nostre butlletí