Ruth Pastor Bel

Treballadora del Sector de la Restauració Social, afiliada a la Unió General de Treballadors des de l’any 2012. Des de 2016 delegada de Comitè d’empresa ISS, delegada estatal de Restauració Social a ISS. Actualment secretària de la Regió Metropolitana de Barcelona a la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de Catalunya (FeSMC Catalunya).